Golfschool Strokeplay

GC Kieviten

PGA Golfprofessional

Max Langelaan


Inschrijving nieuwe golfreis Portugal geopend!

Golfreis Morgado Golf Portugal 10-17 november 2023

Algemene informatie

Golfschool Strokeplay is verbonden aan Golfclub de Kieviten in Wassenaar.

Het lesaanbod is gebaseerd op jaren les ervaring en wordt verzorgd door PGA-professional Max Langelaan.

Doelstelling voor zowel startende als gevorderde golfers:

  • de basistechnieken blijvend beheersen;
  • op elk vaardigheidsniveau de juiste instructies per spelonderdeel krijgen;
  • verbeteren van het vaardigheidsniveau.

Het cursusaanbod voor 2023 is gericht op privé golflessen en kortdurende lesprogramma's voor groepen. De cursusmogelijkheden wisselen gedurende het seizoen, zodat er voor iedere golfer een afwisselend lesaanbod beschikbaar is.

Privacystatement

Gebruik persoonsgegevens Golfschool Strokeplay

Sinds 25 mei 2018 is de 'General Data Protection Regulation' van kracht. Dit is een Europese wet die de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangt. In deze wet staan regels over hoe wij in Europa omgaan met persoonsgegevens. Ook golfschool Strokeplay moet voldoen aan de regels die GDPR voorschrijft, bijvoorbeeld leerlingen informeren welke persoonsgegevens worden opgeslagen en voor welke doeleinden deze worden gebruikt.


Golfschool Strokeplay heeft een lijst met namen van leerlingen en bijbehorend telefoonnummer/e-mailadres. Deze gegevens worden alleen gebruikt om met de leerlingen te communiceren over golflessen of zaken die daaraan gerelateerd zijn. De gegevens worden niet verstrekt aan derde partijen.


Mochten er leerlingen zijn die bezwaar hebben tegen het opslaan van persoonsgegevens t.b.v. communicatie over golflessen of golfles gerelateerde zaken, dan hoort Max Langelaan dit graag. Uw gegevens worden dan verwijderd. U kunt uw bezwaar sturen naar [email protected]